Caernarfon Town FC
Caernarfon Town FC
The Canaries

Diolch yn fawr / Thank You

04 March 2018

Diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i'r Oval heddiw i helpu gyda'r difrod ar ȏl y tywydd garw diweddar. Rydym yn gwerthfawrogi hyn yn arw iawn. 

Thank you very much to everyone who came to the Oval today to help us deal with the damage caused by the recent bad weather. We very much appreciate your efforts!

#UnClwb #Cofis